Bouwwerken

In 2013 kon VOC Neteland een grond van 1ha aankopen, in de Langstraat 29/0001 te Herenthout. Er werd werk gemaakt van de inrichting en aanplanting van het terrein, de oprichting van een gebouw, de oprichting van diverse kooien. En dit allemaal met de hulp van vrijwilligers, gulle gevers en sponsors.

Op het terrein zijn twee grote vijvers en een amfitheater aangelegd, de aanplantingen en beheer voorzien in een weelderige diversiteit aan inheemse bomen, struiken en planten.

De vroegere voetbalkantine, opgetrokken in betonnen platen, is in de eerste bouwfase (2014-2016) deels afgebroken en vervangen door een nieuw gebouw met lokalen voor verzorging, onthaal, educatie, groene winkel, administratie en met een buitenterras.

Belangrijk bij de verbouwingen is de ecologische insteek: gebruik van recuperatie bouwmateriaal, volledige waterrecuperatie, vloerverwarming, extra isolatie, zonneboiler en biologische waterzuivering.

Aan de noordkant van het nieuwe gebouw biedt een dierenhok ruimte voor 7 afgesloten kooien. We vinden er ook kooien geschikt voor konijnen, hoenderen, eekhoorns en vossen. Achter het nieuwe gebouw staan twee grote boogkooien, elk onderverdeeld in een aantal aparte vogelkooien. Een container met uitloop is ingericht voor de opvang van egels, een andere container als opslagplaats voor voeding. Er is ook buitenruimte voorzien voor de opvang van reeën.

Na 2016 zijn extra kooien voor vogels gepland en de verdere uitbouw van het verzorgingsgebouw.