Giften

Mag het ietsje meer zijn...? Wilt u ons opvangcentrum nog een extra duwtje in de rug geven?

Zowel grote als kleine giften zijn meer dan welkom! Giften vanaf 40 euro of meer (op jaarbasis) geeft recht op een belastingvermindering. U ontvangt automatisch een fiscaal attest van ons. Let wel op! Wij kunnen enkel een fiscaal attest bezorgen indien er op de overschrijving duidelijk 'gift' vermeld staat. Het is dus noodzakelijk om uw lidgeld en de gift afzonderlijk te betalen. 

Een gift storten is heel eenvoudig: schrijf uw gekozen bedrag over op rekening

  • IBAN: BE66 9794 3630 0143
  • BIC: ARSP BE22
  • met vermelding 'gift'

Alvast bedankt voor uw steun!