Historiek

Anno 1998: Mieke De Wit gaat in op een oproep van Vogelbescherming Vlaanderen en stelt zich kandidaat als vogelasielhouder voor de provincie Antwerpen In het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek leert Mieke de kneepjes van het vak.

In 2001 wordt het vogelopvangcentrum door de Vlaamse minister van Leefmilieu erkend als bijhuis van het Natuurhulpcentrum te Opglabbeek. De erkenning laat toe naast de bestaande woning een opvangruimte en enkele buitenkooien te bouwen. 

In 2004 wordt de werking van het opvangcentrum in een eigen vzw ondergebracht: het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Herenthout. Het wordt als zelfstandig opvangcentrum erkend door de Vlaamse Overheid.

Jaar op jaar neemt het aantal op te vangen dieren toe zodat verdere uitbreiding zich opdringt. Tegen 2010 bereikt het opvangcentrum een kritische drempel van meer dan 2000 dieren. In het belang van de dieren en de vrijwilligers moest een nieuwe locatie gezocht worden.
In 2012 wordt een voetbalveld met kantine aangekocht, dankzij de financiële steun van honderden sympathisanten. Een jaar later wordt met man en macht begonnen om de kantine om te bouwen tot een volwaardig VOC en precies een jaar na de aanvang van de werken was de verhuis een feit.

De opgevangen dieren komen van Turnhout over Mol en Geel, Aarschot tot zelfs Leuven, Mechelen en Lier waardoor de vzw begin 2014 omgedoopt wordt tot VOC Neteland.

Het nieuwe verblijf is mettertijd een multifunctioneel centrum geworden. Naast dierenopvang is educatie een tweede belangrijke activiteit. Meerdere vrijwilligers zetten zich hiervoor in om deze werking te garanderen. Groepen uit het verenigingsleven of scholen krijgen er toelichting over natuur en het belang van biodiversiteit. Het centrum is ook een vertrekpunt voor wandelaars in het aangrenzend natuurgebied.