Lid worden

Iedere tussenkomst voor hulp aan wilde dieren is gratis. De verzorging ervan kost echter handenvol geld. Denk hierbij maar aan specifiek voedsel, dierenartskosten, medicatie, verwarming, transport, enzovoort. De subsidies die het opvangcentrum krijgt van de overheid zijn lang niet voldoende om de activiteiten te kunnen verderzetten. Een dier dat door de tussenkomst van een alerte burger in ons opvangcentrum terechtkomt, kan maar verzorgd worden dankzij de financiële steun van leden en sympathisanten. Daar het opvangcentrum steeds meer patiënten over de vloer krijgt, blijft uw steun onontbeerlijk! Ontdek op deze pagina wat u voor de opgevangen wilde dieren kan doen!

Gewoon lid bent u al vanaf 10 euro per jaar.
Voor 30 euro per jaar mag u zich gevleugeld lid noemen! 

U ontvangt ons driemaandelijks tijdschriftje waardoor u op de hoogte blijft van het reilen en zeilen binnen VOC Neteland. Het bevat info over de opgevangen dieren, de activiteitenkalender, leuke acties, kinderpagina's, … 
U helpt ons bij de verzorging van jaarlijks meer dan 2000 gewonde of moederloze dieren, de bouw van nieuwe vliegkooien voor een optimale revalidatie en het uitbouwen van een sterke educatieve werking. 

Lid worden is heel eenvoudig: schrijf minimaal 10,00 euro over op rekening

  • IBAN: BE66 9794 3630 0143
  • BIC: ARSP BE22
  • met vermelding 'nieuw lid', uw naam en uw adres. 

Alvast bedankt voor uw steun!