Tijdschrift

Voor zijn leden publiceert VOC Neteland driemaandelijks het tijdschrift "VOC'ke". Hierin vind je informatie over de verzorging van de dieren, de verschillende educatieve activiteiten en de bouw- en inrichtingswerkingen op onze locatie.

Bekijk een exemplaar van het VOC'ke!