Vogelopvangcentra

 

VOC Neteland is één van de negen erkende Vlaamse Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren. De negen opvangcentra – die op zelfstandige basis werkzaam zijn – zijn verspreid over het ganse Vlaamse Gewest.

Jaarlijks worden in alle centra samen gemiddeld 25.000 Europese vogels binnengebracht en meer dan 5000 in het wild levende zoogdieren, amfibieën en reptielen.

Elk centrum is opgericht in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en is aangesloten bij Vogelbescherming Vlaanderen vzw (link website VV), die fungeert als koepelvereniging en de opvangcentra coördineert en ondersteunt in hun dagelijkse werking.

De negen VOC’s worden door de Vlaamse overheid gesubsidieerd, in het kader van het Soortenbesluit (= Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer). Het Soortenbesluit is een uitvoeringsbesluit van het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (het zgn. Natuurdecreet).